Badalona Serveis Assistencials

Contractes públics

BSA garanteix el compliment del principi de publicitat, entre d’altres, amb la inserció al Perfil del Contractant de la informació relativa a les licitacions per un valor estimat igual o superior a 15.000,00 euros (IVA no inclòs).

L’accés al Perfil del Contractant de BSA es realitza a través de les adreces següents:

Plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (a partir de gener de 2016).

Des de gener de 2016, la informació de l'activitat contractual de BSA es troba integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la informació a la plataforma té plena validesa als efectes del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir d’aquesta publicació. És obligatori i esdevé responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient de cada licitació, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible.

Web corporativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya (històric fins desembre de 2015).

Web corporativa de BSA

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació