Badalona Serveis Assistencials

Protecció de dades

 

Privacitat: protecció de dades de dades de caràcter personal

Badalona Serveis Assistencials compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i amb la resta de normativa vigent, i vetlla per garantir el correcte ús i tractament de les dades personals que faciliteu en aquesta web.

En cada formulari on es recullin dades de caràcter personal, s’informarà de:

  • el responsable del tractament,
  • la finalitat del mateix,
  • la causa legitimadora,
  • els possibles destinataris de les dades, i
  • el procediment per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat, així com en els casos en què les dades no s’hagin obtingut del mateix interessat,
  • la procedència i les categories de dades tractades.

Per a més informació o per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat, us podeu adreçar al Delegat de Protecció de Dades mitjançant:

Adreça electrònica: dpd@bsa.cat

Adreça postal: Pl. Pau Casals, 1. 08911 Badalona
 

Espai d’opinió

Responsable del tractament:

Badalona Serveis Assistencials, S. A.
CIF: A59551655
Pl. Pau Casals, 1. 08911 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Adreça electrònica: bsa@bsa.cat
Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@bsa.cat

Finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de tramitar i donar resposta als suggeriments, reclamacions, agraïments i demés peticions que pugui formular o comunicar a la Unitat d’Atenció a l’Usuari, directament o mitjançant el dipòsit del formulari oportú en les diferents bústies habilitades.

Les seves dades seran conservades per un període de cinc anys amb la finalitat de poder demostrar el compliment de les obligacions respecte dels usuaris i acreditar que la resposta es formula en temps i forma, així com el possible exercici i defensa d’accions legals.

Tercers a qui es comunicaran les dades:

Les seves dades seran comunicades al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per tal de complir amb les obligacions derivades de la gestió de les reclamacions, suggeriments i altres comunicacions de l’usuari. Així mateix, les seves dades poden ser comunicades a tercers en relació amb el contingut de la comunicació presentada. En el cas de que formuli un agraïment, el contingut podrà ser facilitat a la persona, persones o equip a qui va adreçat.

Exercici de drets:

Pot exercir el dret a l’accés a les seves dades, la rectificació de les mateixes, la seva supressió, oposar-se al tractament i a exercir el dret a la portabilitat de les dades. Així mateix, pot sol·licitar l’exercici del dret a la limitació del tractament. Per a exercir els seus drets pot enviar un correu a atenciousuari@bsa.cat

En cas de que, en algun moment, consideri que els seus drets han estat vulnerats, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Col·laboreu amb nosaltres

Responsable del tractament:

Badalona Serveis Assistencials, S. A.
CIF: A59551655
Pl. Pau Casals, 1. 08911 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Adreça electrònica: info@bsa.cat

Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@bsa.cat

Finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva candidatura i la seva inclusió com a col·laboradors en les activitats de R+D+I que realitzi Badalona Serveis Assistencials.

Les seves dades seran conservades fins que no manifesti la seva voluntat de no continuar constant com a col·laborador de l’entitat o retiri el seu consentiment.

Legitimació del tractament:

Les seves dades seran tractades en base al seu lliure consentiment, el qual podrà revocar en qualsevol moment.

Tercers a qui es comunicaran les dades:

Les seves dades podran ser comunicades a tercers que mantinguin una relació amb el responsable del tractament en l’àmbit del R+D+I i que puguin oferir-li un acord de col·laboració anàleg a l’ofert per Badalona Serveis Assistencials..

Exercici de drets:

Pot exercir el dret a l’accés a les seves dades, la rectificació de les mateixes, la seva supressió, oposar-se al tractament i a exercir el dret a la portabilitat de les dades. Així mateix, pot sol·licitar l’exercici del dret a la limitació del tractament. Per a exercir els seus drets pot enviar un correu a dpd@bsa.cat

En cas de que, en algun moment, consideri que els seus drets han estat vulnerats, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 

Borsa de Treball

Responsable del tractament:

Badalona Serveis Assistencials, S. A.
CIF: A59551655
Pl. Pau Casals, 1. 08911 Badalona
Telèfon: 93 464 83 00
Adreça electrònica: info@bsa.cat

Contacte Delegat de Protecció de Dades: dpd@bsa.cat

Finalitat del tractament:

Les seves dades seran tractades amb la finalitat d’avaluar la seva aptitud per a ocupar les vacants que puguin sorgir en el responsable del tractament, així com determinar el seu perfil de candidat respecte de la tipologia de vacants i llocs de treball oferts pel responsable del tractament i la seva inclusió a la borsa de treball.

Les seves dades seran conservades durant un termini d’un any. Transcorregut aquest temps seran eliminades. Si vol continuar inscrit en la borsa de treball haurà de tornar a facilitar-nos el seu currículum vitae actualitzat.

Legitimació del tractament:

Les seves dades seran tractades en base al fet que aquest tractament és necessari per a l’aplicació de les mesures precontractuals prèvies a petició de l’interessat, tal com es preveu a l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de Dades.

Tercers a qui es comunicaran les dades:

Les seves dades no seran comunicades a tercers.

Exercici de drets:

Pot exercir el dret a l’accés a les seves dades, la rectificació de les mateixes, la seva supressió, oposar-se al tractament i a exercir el dret a la portabilitat de les dades. Així mateix, pot sol·licitar l’exercici del dret a la limitació del tractament. Per a exercir els seus drets pot enviar un correu a dpd@bsa.cat

En cas de que, en algun moment, consideri que els seus drets han estat vulnerats, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació