Badalona Serveis Assistencials

Oferta de serveis

Davant la situació d'excepcionalitat provocada pel Coronavirus SARS-COV-2, BSA ha dissenyat un pla de contingència dual que integra l'atenció de la patologia COVID19 i el retorn progressiu a l'activitat prèvia a la pandèmia.

 

Equip d'Atenció Interdisciplinar:
Psiquiatria
Psicologia Clínica
Treball Social
Infermeria de salut mental
Suport Administratiu i Atenció al ciutadà

Prestacions:
Visites de valoració diagnòstica
Intervencions especialitzades individuals
Intervencions especialitzades grupals

Programes assistencials:
Suport a l'atenció primària de salut per als trastorns mentals lleus-moderats
Atenció especialitzada als Trastorns Mentals moderats-severs
Atenció específica al risc suïcida
Atenció a les persones amb trastorns psicòtics incipients
Atenció específica a les persones amb trastorn mental
Atenció a les famílies
Pla de Serveis Individualitzats (PSI)

Cap de Servei: Esther Lobo Polidano
Cap Clínic: Joan Ribas Sabate
    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació