Badalona Serveis Assistencials

Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què no li sigui possible expressar personalment la seva voluntat. Són una forma d'expressió de l'autonomia de les persones a l'hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, i es poden fer fins i tot quan no es pateix cap malaltia.

L'objectiu del document de voluntat anticipades (DVA) és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients, per explicar per endavant quin tractament mèdic voleu rebre i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les. En aquest document la persona que signa deixa constància de les indicacions que cal que es tinguin en compte, sempre i quan aquestes no siguin contràries a l’ordenament jurídic ni interfereixi en la bona pràctica clínica.

Per procedir a registrar un document de voluntats anticipades (DVA) cal aportar:

  • El full de sol·licitud emplenat degudament amb lletra majúscula i signat.

  • El document de DVA emplenat correctament i signat pel titular del document, la persona representant, la persona representant alternativa i els testimonis.

  • Originals o fotocòpies compulsades dels DNI del titular del document, la persona representant, la persona representant alternativa i els testimonis.

On lliurar el document de voluntats anticipades per poder registrar-lo? 

  • El Departament de Salut, situat a Travessera de les Corts 131-159, Pavelló Ave Maria, Barcelona, demanant cita prèvia al telèfon 932 272 900.

  • A la Unitat d’Atenció a l’Usuari de BSA, situada a l’Hospital Municipal, en horari d’11 a 14 hores, sense cita prèvia.

  • Si heu validat el document davant notari, aquest l’inscriurà al registre esmentat.

 

Enllaç Canal Salut

 

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació