Badalona Serveis Assistencials

Comptes anuals auditats

Cada exercici i abans del 31 de marc, d’acord amb la Llei de societats de capital, el Consell d’Administració de BSA, SA, procedeix a formulació dels Comptes Anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu i Memòria), així com i l’Informe de gestió de l’any anterior, que posteriorment aprova la Junta General (ple de l’Ajuntament). Paral•lelament els professionals independents encarregats (Auditors nomenats) procedeixen a la realització dels treballs d’auditoria i lliurament de “l’Informe de Auditoria de Comptes “ a l’accionista únic de la societat (Ajuntament de Badalona). Aquesta documentació, després de l’aprovació per la Junta General, es diposita al Registre Mercantil.

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació