Badalona Serveis Assistencials

Tràmits freqüents i dubtes

Davant la situació d'excepcionalitat provocada pel Coronavirus SARS-COV-2, BSA ha dissenyat un pla de contingència dual que integra l'atenció de la patologia COVID19 i el retorn progressiu a l'activitat habitual a la pandèmia.

 

Què heu de fer si canvieu de domicili o telèfon?

Podeu fer-ho de dilluns a divendres:

 •  Presencialment al centre de 8 a 20 hores.
 •  Per telèfon trucant al 93 460 39 00 de 8 a 20 hores.

 

Què heu de fer si voleu canviar de centre?

Caldrà que us adreceu al centre de forma presencial, de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Podeu consultar aquí les condicions del canvi del centre.

 

Què heu de fer si voleu un canvi de metge/ssa – infermer/a?

Si voleu un professional diferent a l’assignat, podeu sol·licitar-ho presencialment al vostre CAP. El nostre horari és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Quan trieu aquesta opció heu de tenir en compte que la modificació implica el canvi de professional de medicina de família i el d’infermeria, ja que formen un equip.

 

Què és La Meva Salut? Com puc demanar-la?

La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible, que us permet accedir a la vostra informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics, d'una forma segura i confidencial.

 

 

Requisits per accedir-hi

 • Cal tenir 16 anys o més.
 • Tenir targeta sanitària individual (TSI).
 • Tenir un telèfon mòbil per rebre SMS.
 • Disposar d’una adreça de correu electrònic.
 • Disposar d'un certificat digital o bé sol·licitar presencialment al CAP una contrasenya, per tal de garantir la identificació personal unívoca de la seva identitat. En aquest cas cal portar DNI o NIE. L'horari del CAP és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

A partir del 15 d'octubre de 2018 es permet l'accés a les dades de salut dels menors de 16 anys per a mares, pares i responsables legals. Cal demanar-ho al CAP o als hospitals acreditats.

 

El meu pla de medicació - Recepta electrònica

Cal saber que tota recepta electrònica té una data de caducitat. Aquelles medicacions que són de continuïtat i necessitin una renovació, cal que aviseu amb un mínim de 15 dies d'antelació abans que es caduqui la vigència de la recepta. Com podeu avisar?

 •  Si no hi ha cap canvi de medicació, no és necessària una visita mèdica. L’equip administratiu passarà avís al vostre metge/ssa de referència i en el termini que se us indiqui, podreu recollir el nou pla de medicació al taulell amb la targeta sanitària. 
 • Si cal fer cap modificació de la medicació, contacteu amb el personal d’atenció a al ciutadà per tal de valorar si s’ha de programar una visita amb el vostre metge/ssa de referència.

Podeu fer aquests tràmits tant presencialment al vostre CAP de dilluns a divendres de 8 a 20 hores o per telèfon al 93 460 39 00 de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Si disposeu del servei en línia de La Meva Salut  podeu descarregar-vos una còpia de la vostra recepta electrònica mitjançant aquesta plataforma. 

 

Petició de documentació clínica

Qui pot sol·licitar còpia de la Història Clínica

• El propi titular de la Història Clínica degudament acreditat (DNI, NIE o passaport)

• La persona que el titular autoritzi, degudament acreditada mitjançant escrit signat pel pacient i amb la fotocòpia del DNI del pacient acreditativa.

• En cas de menors d’edat o persones incapacitades legalment, el tutor o representant legal degudament acreditats (llibre de família en cas dels pares/mares).

• L’autoritat judicial.

Quins tràmits s’han de realitzar per fer la sol·licitud?

1. Podeu fer la sol·licitud de l’informe o història clínica bé personalment al vostre CAP de 8 a 20 hores o per telèfon al 93 460 39 00 de 8 a 20 hores. Si ho voleu podeu descarregar el formulari de la sol·licitud i portar-lo ja emplenat el dia que vingueu a recollir la documentació.

2. Podeu recollir personalment la documentació o delegar-ho en una altra persona autoritzada pel titular (mitjançant escrit signat pel pacient i amb la fotocòpia del DNI del pacient acreditativa).

3. Signar un document on queda constància que s’ha realitzat l’entrega.

L’article 13 de la llei 21/2000 especifica que el pacient té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, sempre que no sigui en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades que hi figuren, ni al dret dels professionals que han intervingut en la seva elaboració.

 

Targeta sanitària. Què és? Com obtenir-la?

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita a les persones com a assegurades del CatSalut. Permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic i també s’ha de presentar a les farmàcies, juntament amb les receptes, per poder obtenir els medicaments finançats pel CatSalut.

La targeta és personal i intransferible i l’ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.

 


Sol·licitar la TIS per primera vegada s'ha de fer de forma presencial i cal aportar:

 • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS).

 • DNI, NIE o permís de treball.

En el cas dels menors d’edat cal aportar:

 • Llibre de família.

 • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) com a beneficiari.

 • DNI, NIE o permís de treball de la persona titular del NASS.

 

Es recomana portar els documents originals i una fotocòpia dels mateixos.

L'horari del CAP és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

Per a la resta de situacions administratives especials, consulteu a la unitat d’atenció del ciutadà del vostre centre. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Servei Català de Salut.

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne una de nova adreçant-vos al vostre centre d’atenció primària CAP. A partir de l’1 de març de 2014 aquesta reedició té un cost per l’usuari.

 

Visitar-me a Europa! Targeta Sanitària Europea

Si voleu informar-vos sobre la Targeta Sanitària Europea us podeu informar i tramitar-la a través de la pàgina web de l’Institut Nacional de la Seguretat Social www.seg-social.es, o bé a les oficines de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), amb seu al carrer Margarida Xirgu, 33 -39, 08911 Badalona.

 

Recomanacions per preparar-se la visita

Us oferim una sèrie de recomanacions perquè pugueu preparar-vos la visita i assolir una atenció de més qualitat i el més personalitzada possible. Els consells abans de la visita, a la sala d'espera, durant la visita i un cop realitzada són les parts destacades d'aquesta informació consultable a: Preparem la visita

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació