Badalona Serveis Assistencials

Tràmits freqüents i dubtes

Els serveis són gratuïts o tenen copagament? 

Alguns serveis com el servei d'atenció a domicili, teleassistència, àpats a domicili i el servei d'atenció a la llar poden tenir copagament establert a l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics vigent. 

El  servei d’informació telefònica de serveis socials és gratuït. 

El servei de localització de persones és gratuït sota valoració professional. El servei d’arranjaments de la llar són gratuïts però estan subjectes a valoracions professionals que poden incloure la capacitat econòmica de la unitat de convivència.


Quant de temps podeu tenir un servei de baixa temporal?

D’acord amb l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics vigent el temps de baixa temporal és de màxim dos mesos, amb reserva d’un d’aquests serveis no s’abonarà la quota existent dels corresponents serveis. Passat aquest temps es tramitarà la baixa del servei.

 

Haureu de pagar en cas de suspensió puntual del servei?

D’acord amb l’Ordenança General Reguladora de Preus Públics aprovada en data de l’1 de juliol de 2016, les baixes temporals han de ser comunicades amb una antelació mínima de 72 hores. En cas contrari s’haurà d’abonar la quota del servei com si s’hagués prestat.


Per què ens facturen serveis si ja els heu donat de baixa?

Comproveu el mes que correspon el rebut. Totes les factures s’emeten entre un o dos mesos vençuts, per aquest motiu pot ser que tingueu un servei de baixa i encara s’emetin rebuts, de la mateixa manera que el primer rebut del servei pot trigar entre un mes i dos mesos des de l’inici del servei. Si teniu dubtes, podeu contactar al telèfon 93 507 47 27


Podeu triar l’horari de servei o el professional en el servei d’atenció a domicili i en el servei d'atenció a la llar?

Donat que els serveis d’atenció a les persones són serveis públics i estan orientats a atendre les necessitats de tota la població de Badalona no és possible triar un horari o un professional.

Tot el personal assignat als serveis tenen la qualificació necessària per desenvolupar les tasques encomanades i es garanteix una formació continua per part de les empreses proveïdores.

En el servei d’atenció a domicili per tal d’apropar-nos a les necessitats de les persones ateses oferim la possibilitat de triar entre diferents franges horàries: 

  • Primera franja horària del matí de 8 a 11 hores, aproximadament
  • Segona franja horària del matí d’11 a 13 hores, aproximadament
  • Franja del migdia: entre les 12 i les 15 hores, aproximadament
  • Franja horària de la tarda: de 15 a 19 hores.


On podeu adreçar-vos per comunicar una suspensió puntual, una baixa definitiva, canvis en la dieta i/o incidències en el servei o amb els professionals del servei?

Si teniu un servei actiu i voleu comunicar qualsevol d’aquestes situacions heu de trucar al telèfon 93 507 47 27, et podrem atendre de dilluns a divendres de 8,30 a 15 hores.  Fora d’aquest horari podeu deixar al contestador automàtic el vostre nom, telèfon i servei afectat, tan aviat com ens sigui possible us contactarem.

 

Esteu en llista d’espera d’un servei i no s’activa

Els serveis d’atenció a domicili estan subjectes a la disponibilitat pressupostaria, per aquest motiu és possible que tot i tramitat el servei no s’activi amb el temps esperat. En el cas d’arranjaments de la llar també estem subjectes a la disponibilitat de personal.

Existeixen uns criteris de priorització. Si valoreu que fa temps que espereu i que la vostra situació ha canviat, podeu adreçar-vos al treballador o treballadora social que va cursar la petició per revisar la vostra prioritat.

En aquests casos, des del nostre servei únicament podem informar-vos si disposem de la petició i que no hi hagi cap incidència en la seva tramitació.

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació