Badalona Serveis Assistencials

Tràmits freqüents i dubtes

Davant la situació d'excepcionalitat provocada pel Coronavirus SARS-COV-2, BSA ha dissenyat un pla de contingència dual que integra l'atenció de la patologia COVID19 i el retorn progressiu a l'activitat prèvia a la pandèmia.

 

Què heu de fer si canvieu de domicili o telèfon?

De dilluns a divendres, podeu notificar-ho:

- Presencialment al centre de 8 a 20 hores.
- Per telèfon trucant al 93 460 39 00 de 8 a 20 hores.


Què heu de fer si voleu canviar de centre?

Caldrà que us adreceu al centre de forma presencial, de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Podeu consultar aquí les condicions del canvi del centre.


Què heu de fer si voleu un canvi de metge/ssa – infermer/a?

Si voleu un professional diferent a l’assignat, podeu sol·licitar-ho presencialment al vostre CAP.  El nostre horari és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.  Quan trieu aquesta opció heu de tenir en compte que la modificació implica el canvi de professional de medicina de família i el d’infermeria, ja que formen un equip.


Què és La Meva Salut? Com puc demanar-la?

La Meva Salut és un espai digital, personal i intransferible, que us permet accedir a la vostra informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics, d'una forma segura i confidencial.

 

Requisits per accedir-hi

 • Cal tenir 16 anys o més.
 • Tenir targeta sanitària individual (TSI).
 • Tenir un telèfon mòbil per rebre SMS.
 • Disposar d’una adreça de correu electrònic.
 • Disposar d'un certificat digital o bé sol·licitar presencialment al CAP una contrasenya, per tal de garantir la identificació personal unívoca de la seva identitat. En aquest cas cal portar DNI o NIE. L'horari del CAP és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

A partir del 15 d'octubre de 2018 es permet l'accés a les dades de salut dels menors de 16 anys per a mares, pares i responsables legals. Cal demanar-ho al CAP o als hospitals acreditats.


El meu pla de medicació - Recepta electrònica

Cal saber que tota recepta electrònica té una data de caducitat. Aquelles medicacions que són de continuïtat i necessitin una renovació, cal que aviseu amb un mínim de 15 dies d'antelació abans que es caduqui la vigència de la recepta. Com podeu avisar?

 •  Si no hi ha cap canvi de medicació, no és necessària una visita mèdica. L’equip administratiu passarà avís al vostre metge/ssa de referència i en el termini que se us indiqui, podreu recollir el nou pla de medicació al taulell amb la targeta sanitària. 
 • Si cal fer cap modificació de la medicació, contacteu amb el personal d’atenció al ciutadà per tal de valorar si s’ha de programar una visita amb el vostre metge/ssa de referència.

Podeu fer aquests tràmits tant presencialment al vostre CAP de dilluns a divendres de 8 a 20 hores o per telèfon al 93 460 39 00 de dilluns a divendres de 8 a 20 hores. Si disposeu del servei en línia de La Meva Salut  podeu descarregar-vos una còpia de la vostra recepta electrònica mitjançant aquesta plataforma. 


Petició de documentació clínica

Qui pot sol·licitar còpia de la Història Clínica?

El propi titular de la Història Clínica degudament acreditat (DNI, NIE o passaport)

La persona que el titular autoritzi, degudament acreditada mitjançant escrit signat pel pacient i amb la fotocòpia del DNI del pacient acreditativa.

En cas de menors d’edat o persones incapacitades legalment, el tutor o representant legal degudament acreditats (llibre de família en cas dels pares/mares).

L’autoritat judicial.

Quins tràmits s’han de realitzar per fer la sol·licitud?

1. Podeu fer la sol·licitud de l’informe o història clínica bé personalment al vostre CAP de 8 a 20 hores o per telèfon al 93 460 39 00 de 8 a 20 hores. Si ho voleu podeu descarregar el formulari de la sol·licitud i portar-lo ja emplenat el dia que vingueu a recollir la documentació.

2. Podeu recollir personalment la documentació o delegar-ho en una altra persona autoritzada pel titular (mitjançant escrit signat pel pacient i amb la fotocòpia del DNI del pacient acreditativa).

3. Signar un document on queda constància que s’ha realitzat l’entrega.

L’article 13 de la llei 21/2000 especifica que el pacient té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, sempre que no sigui en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades que hi figuren, ni al dret dels professionals que han intervingut en la seva elaboració.

 

Targeta sanitària. Què és? Com obtenir-la?

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita a les persones com a assegurades del CatSalut. Permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic i també s’ha de presentar a les farmàcies, juntament amb les receptes, per poder obtenir els medicaments finançats pel CatSalut.

La targeta és personal i intransferible i l’ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.

 

 

Per sol·licitar la TIS per primera vegada s'ha de fer de forma presencial i cal aportar:

 • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS).

 • DNI, NIE o permís de treball.

En el cas dels menors d’edat cal aportar:

 • Llibre de família.

 • Document d’afiliació a la Seguretat Social (NASS) com a beneficiari.

 • DNI, NIE o permís de treball de la persona titular del NASS.

Es recomana portar els documents originals i una fotocòpia dels mateixos.

L'horari del CAP és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

Per a la resta de situacions administratives especials, consulteu al  vostre CAP. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Servei Català de Salut.

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne una de nova adreçant-vos al vostre centre d’atenció primària CAP. Recordem que a partir de l’1 de març de 2014 aquesta reedició té un cost per l’usuari.

 

Visitar-me a Europa! Targeta Sanitària Europea

Si voleu informar-vos sobre la Targeta Sanitària Europea us podeu informar i tramitar-la a través de la pàgina web de l’Institut Nacional de la Seguretat Social www.seg-social.es, o bé a les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), amb seu al carrer Margarida Xirgu, 33 -39, 08911 Badalona.

 

Recomanacions per preparar-se la visita

Us oferim una sèrie de recomanacions perquè pugueu preparar-vos la visita i assolir una atenció de més qualitat i el més personalitzada possible. Els consells abans de la visita, a la sala d'espera, durant la visita i un cop realitzada són les parts destacades d'aquesta informació consultable a: Preparem la visita

    
        

Aquesta web utilitza “cookies” per millorar la vostra experiència d'usuari i per recopilar informació estadística sobre la vostra navegació. Si seguiu navegant, entendrem que ho accepteu. Més informació